महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य विमा योजना

    महात्मा ज्योतिराव फुले        जन आरोग्य योजना                महाराष्ट्र              973 शासकीय तसेच        खाजगी रुग्णालयांचा                 समावेश  

      प्रति कुटुंब प्रति वर्ष    150000/- रुपये पर्यंत                मेडीकल व         सर्जिकल उपचार 

      किडनी प्रत्यारोपणासाठी 250000/- रुपये       पर्यंत लाभ

     दारिद्रय रेषेखालील                तसेच       दारिद्रय रेषेवरील           कुटुंबांना लाभ

          संपूर्णपणे        रोकड विरहित         (CASHLESS)              योजना

 1100 प्रकारचे     रोग उपचार         आणि            शस्त्रक्रिया

      आरोग्य मित्रांकडून             ऑनलाइन             नोंदणीसाठी               सहकार्य

          कोविड-19 तसेच        म्युकरमायकोसिस या         साथ रोगांचा समावेश